German Spain French Polish Hungarian Turkish Tschechisch
Teaser Image
Systemy doświetleniowe
Systemy wietrzenia grawitacyjnego
Systemy usuwania dymu i doprowadzania powietrza
Naturalne wyciągi dymu
Maszynowe wyciągi dymu
Urządzenia do doprowadzania powietrza
Sterowniki
Systemy bezpieczeństwa i ochrony
Rozwiązania modernizacyjne
Odwadnianie dachów
Konserwacja i obsługa klienta
Efektywność Energetyczna
Dokumenty do pobrania

Systemy usuwania dymu i doprowadzania powietrza ESSMANN

Systemowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymna.
Do trzech razy sztuka. Kopuły świetlików i pasma świetlne, oprócz zapewnienia naturalnego światła dziennego i dopływu świeżego powietrza, przyczyniają się także do poprawy bezpieczeństwa. Dzięki wbudowanemu urządzeniu do usuwania dymu i ciepła chronią ludzi i dobra materialne przed katastrofalnymi skutkami dymu i pożaru. Sterowane elektronicznie lub pneumatycznie elementy dachowe i fasadowe otwierają się w razie pożaru, umożliwiając odprowadzenie ciepła i trujących gazów pożarowych.

Dzięki temu drogi ewakuacyjne są drożne i pozwalają straży pożarnej na skuteczne prowadzenie akcji. Montaż instalacji odprowadzających dym i ciepło podlega rygorystycznym przepisom i regulacjom prawnym, określonym w stosownych normach i prawie budowlanym. Ponadto, w zależności od rodzaju budynku i jego architektury, wymagane są różne warianty montażowe. W ścisłej współpracy ze zleceniodawcą nasi konsultanci obliczają i projektują skrojone na miarę koncepcje, które gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Naturalne
wyciągi dymu

Maszynowe
wyciągi dymu

Urządzenia do doprowadzania powietrza

Sterowniki